0470-17675

TPMS

Vad är TPMS?

 • Förkortning för Tyre Pressure Monitoring System , eller däcktrycksövervakning
 • TPMS är ett inbyggt övervakningssystem för däcktrycket hos fordon
 • Automatisk och direkt indikering av tryckförlust på ett eller flera däck när problemet inträffar. Visas som en varning i displayen.

Mål: 

 • Att öka körsäkerheten och att färre olyckor med fel däcktryck inträffar. Låg lufttryck innebär att bromssträckan förlängs, väghållningen i kurvor kan också påverkas och däcken kan bli onödigt varma.
 • Att förhindra ökad bränsleförbrukning på grund av låg däcktryck som inte är optimalt.
 • Att reducera däckslitage på grund av högre rullmotstånd samt därmed minska CO2-utsläpp.

 Fördelar:

 • Problem med däcktryck visas direkt för föraren.
 • Problemen kan åtgärdas i tid.
 • Minskade avgasutsläpp.

 Nackdelar:

 • Ökade kostnader för konsumenten
 • Däckskiften tar mycket längre tid.
 • Betydligt mer arbete vid service och däckbyte
 • Den komplexa teknologin hos TPMS gör det svårare för fordonsägaren att utföra däckservice själv.
 • När varningssignalen aktiveras (t.ex. defekt däck eller defekt sensor) och vid däckbytet behöver han en verkstad med den motsvarande servicen.
 • Innebär stora förändringar för verkstäder, t.ex. vid service, montering och programmering av TPMS-sensorer

 

Artikel ur tidningen:

Den moderna verkstaden nr 3 2015

Lagstadgat sensorkrav sätter press på verkstäder

Från och med 1 november -14 är det obligatoriskt med TPMS i alla nya bilar i EU. Den bakomliggande tanken är att övervakningen av variabler som lufttryck och temperatur ska ge en mindre miljöpåverkan och öka säkerheten genom att det blir lättare för både konsument och däckproffs att hålla rätt lufttryck.
Nackdelen är kostnaden för konsumenten, som i slutändan är den som får betala för att ha en sensor installerad i varje hjul vilket i Sverige, där vinterdäck är ett krav, innebär upp till 8000 kronor då varje sensor kostar mellan 500 – 1000 kronor styck.
För däckverkstäderna har det också inneburit ökade kostnader, dels i form av ökad arbetstid eftersom varje sensor kodas till ett däck och en position. Att exempelvis sätta de bästa däcken fram, ett klassiskt råd vid däckbyte, innebär alltså att man måste programmera om sensorerna vilket kan vara bökigt. Felaktigt inställda sensorer kan skapa problem med bilens ECU.
Alla sensorer måste dessutom aktiveras och kodas till rätt fordon.